LPJ s.r.o.

 • Zváranie antikoróznych ocelí
 • Zváranie hliníka a jeho zliatin
 • Opravy zváraním
 • Návrh strojných zariadení
 • Konštrukcia a vypracovanie výkresovej dokumentácie
 • Výroba a uvedenie do prevádzky navrhnutých zariadení
 • Vypracovanie sprievodnej technickej dokumentácie
 • Vypracovanie zváracej dokumentácie (pWPS, WPS, WPQR)
 • Dozor pri zváraní
 • Návrh a výroba zváraných konštrukcií
 • NDT skúšky (VT, PT)