LPJ s.r.o.

  • Návrh strojných zariadení
  • konštrukcia a vypracovanie výkresovej dokumentácie
  • výroba a uvedenie do prevádzky navrhnutých zariadení
  • vypracovanie sprievodnej technickej dokumentácie
  • vypracovanie zváracej dokumentácie (pWPS, WPS, WPQR)
  • dozor pri zváraní
  • návrh a výroba zváraných konštrukcií

JASKOBUS.SK

  • lezecké kurzy
  • letné aj zimné lezecké workshopy
  • lezecké výjazdy organizované v rámci športovej organizácie LPJ s.r.o.